Hadsten Naturbørnehave har en venteliste, og dit barn kan komme på ventelisten straks efter fødslen og kan både stå på Naturbørnehavens og den kommunale venteliste samtidigt.

Hvordan skriver vi os på ventelisten?
1) Du indbetaler 500 kr. til Hadsten Naturbørnehave på konto:
7739 – 1567490. Tidspunktet for indbetalingen betragtes som optagelsestidspunktet på ventelisten. Husk at angive barnets fulde navn ved indbetalingen.

I skal desuden skrive en mail til opskrivning@hadstennaturboernehave.dk med følgende oplysninger:

·         Barnets fulde navn

·         Barnets fødselsdato

·         Barnets adresse

·         Ønsket startdato (børn kan starte i Hadsten Naturbørnehave den 1. i den måned de fylder 3 år)

·         Forældrenes fulde navne

·         Mail adresse

·         Telefonnummer

 

Vigtigt! Da vi i Naturbørnehaven tilstræber en ligelig fordeling af køn og alder i børnegruppen, kan naturbørnehaven vælge de børn fra ventelisten der bedst passer i børnefordelingen.