OBS: Vi oplever meget stor interesse for pladser i Naturbørnehaven. I 2020 og 2021 er mange børn skrevet op, og vi kan ikke garantere en plads i børnehaven. I er selvfølgelig altid velkomne til at skrive jeres barn op, da vi ikke kan forudsige hvor mange som siger ja tak, men vi gør opmærksom på at opskrivningsgebyret ikke refunderes. 

Hadsten Naturbørnehave har en venteliste, og dit barn kan komme på ventelisten straks efter fødslen. Vi anbefaler at barnet både er skrevet op i Naturbørnehaven og på den kommunale venteliste samtidigt, da vi ikke har pladsgaranti.

Hvordan skriver vi os på ventelisten?
1) Du indbetaler et administrationsgebyr på 500 kr. til Hadsten Naturbørnehave på konto:
7739 – 1567490. Husk at angive barnets fulde navn ved indbetalingen.

I skal desuden udfylde dette dokument og sende det til opskrivning@hadstennaturboernehave.dk. 

NB. Når indbetaling samt skema er registreret i børnehaven betragtes det som optagelsestidspunktet på ventelisten.

Vigtigt! Da vi i Naturbørnehaven tilstræber en ligelig fordeling af køn og alder i børnegruppen, kan Naturbørnehaven vælge de børn fra ventelisten der bedst passer i børnefordelingen.

I tilfælde af at vi ikke kan tilbyde en plads i børnehaven refunderes gebyret IKKE.